جزئيات دانلود
Housing Prices in Unregulated Markets: Study on Verticalised Dwellings in Santiago de C Housing Prices in Unregulated Markets: Study on Verticalised Dwellings in Santiago de Chile

.

 

نام ژورنال:  Buildings ؛ سال انتشار مقاله:  2020 ؛  نویسنده (گان) :  José Francisco Vergara-Perucich * and Carlos Aguirre-Nuñez

 

نام ژورنال :

Image

- گروه : عمران

- زیرگروه : سازه و ساخت و ساز

- منتشر کننده :

MDPI , ST ALBAN-ANLAGE 66, BASEL, SWITZERLAND, CH-4052

- کشور : ایالات متحده

Image

نمایۀ ISI

نمایۀ ISI
___________________________________

مجموعۀ اصلی ژورنال در وب ساینس : 

   Science Citation Index Expanded

مجموعه های دیگر:
  Current Contents Engineering, Computing & Technology | Essential Science Indicators

IF (ایمپکت فاکتور) :  2.20  (2019)

نمایۀ اسکاپوس

نمایۀ اسکاپوس
___________________________________

SCImago Journal & Country Rank

.