جزئيات دانلود
Pattern recognition framework using asynchronous discrete binary data for condition and damage assessment in plate-like struct Pattern recognition framework using asynchronous discrete binary data for condition and damage assessment in plate-like structures

.

 

نام ژورنال:  Journal of Intelligent Materials Systems and Structures ؛ سال انتشار مقاله:  2019 ؛  نویسنده (گان) :  Hadi Salehi1 and Rigoberto Burguen˜o

  

نام ژورنال :

- گروه : عمران

- زیرگروه : سازه و ساخت و ساز

- منتشر کننده :

SAGE Publications Inc.

- کشور : بریتانیا

Image

نمایۀ ISI

نمایۀ ISI
___________________________________

مجموعۀ اصلی ژورنال در وب ساینس : 

   Science Citation Index Expanded

مجموعه های دیگر:
  Current Contents Engineering, Computing & Technology | Essential Science Indicators

IF (ایمپکت فاکتور) :  2.585  (2019)

نمایۀ اسکاپوس

نمایۀ اسکاپوس
___________________________________

SCImago Journal & Country Rank

.
 
  تمامی ژورنالها و مقالات موجود در سایت ژورنالیزه که در حال حاضر شامل مقالات عمران و معماری می باشند، دارای نمایۀ آی اس آی یا اسکاپوس یا هر دو هستند. جهت یافتن مقالۀ مورد نظر خود از کلمات کلیدی مناسب (انگلیسی) استفاده نمایید. کلمات پیشنهادی که توسط جستجوگر ارائه می شود به شما در یافتن کلمات کلیدی مناسب کمک می کند.