جزئيات دانلود
Fish Cells, a new zero Poisson’s ratio metamaterial—part II: Elastic proper Fish Cells, a new zero Poisson’s ratio metamaterial—part II: Elastic properties

.

 

نام ژورنال:  Journal of Intelligent Materials Systems and Structures ؛ سال انتشار مقاله:  2020 ؛  نویسنده (گان) :  Mohammad Naghavi Zadeh , Iman Dayyani and Mehdi Yasaee

  

نام ژورنال :

- گروه : عمران

- زیرگروه : سازه و ساخت و ساز

- منتشر کننده :

SAGE Publications Inc.

- کشور : بریتانیا

Image

نمایۀ ISI

نمایۀ ISI
___________________________________

مجموعۀ اصلی ژورنال در وب ساینس : 

   Science Citation Index Expanded

مجموعه های دیگر:
  Current Contents Engineering, Computing & Technology | Essential Science Indicators

IF (ایمپکت فاکتور) :  2.585  (2019)

نمایۀ اسکاپوس

نمایۀ اسکاپوس
___________________________________

SCImago Journal & Country Rank

.