مجموعه: ژورنال های عمران و معماری
تعداد زير مجموعه ها: 4
1254ژورنال های عمران و معماری
زير مجموعه: 4
فایل ها: 0

ژرنالهای عمران و معماری با دسترسی آزاد ( اپن اکسس) و ترکیبی با نمایه های آی اس آی و اسکاپوس (مهندسی سازه و ساخت و ساز، ژئوتکنیک، خاک و پی، حمل و نقل و راهسازی، مهندسی آب، هیدرولوژی، محیط زیست) و معماری ( معماری و شهرسازی، معماری منظر و فضای سبز، تاریخ معماری و میراث فرهنگی)

زير مجموعه‌ها:
Screenshot_2020-10-02_Asian_Journal_of_Civil_Engineering0ژورنال های مهندسی عمران
زير مجموعه: 616
فایل ها: 11316
Screenshot_2020-10-02_The_New_ARCH11ژورنالهای مهندسی معماری
زير مجموعه: 108
فایل ها: 0
Screenshot_2020-10-01_International_Journal_of_Disaster_Risk_Science3محیط زیست
زير مجموعه: 0
فایل ها: 0