مجموعه: Revista Ingeniería de Construcción
تعداد زير مجموعه ها: 7
Screenshot_2020-10-01_ArchivesRevista Ingeniería de Construcción
زير مجموعه: 7
فایل ها: 0

 

 

زير مجموعه‌ها:
مشخصات ژورنال
زير مجموعه: 0
فایل ها: 0

 

نام ژورنال :

Image

- گروه : عمران

- زیرگروه : سازه و ساخت و ساز

- وابسته به : دانشگاه شیلی

- منتشر کننده :

PONTIFICIA UNIV CATOLICA CHILE, DEPT INGENIERIA & GESTION CONSTRUCCION , AVDA VICUNA MACKENNA 4860, MACUL, CAMPUS SAN JOAQUIN, ED SAN AGUSTIN, PISO 3, CASILLA 306, CORREO 22, SANTIAGO, CHILE, 00000

- کشور : شیلی

Image

نمایۀ ISI

نمایۀ ISI
___________________________________

مجموعۀ اصلی ژورنال در وب ساینس : 

  Emerging Sources Citation Index


   

IF (ایمپکت فاکتور) :    -

نمایۀ اسکاپوس

نمایۀ اسکاپوس
___________________________________

SCImago Journal & Country Rank

 

مقالات : 

2020 - Revista Ingeniería de Construcción
زير مجموعه: 0
فایل ها: 23
2019 - Revista Ingeniería de Construcción
زير مجموعه: 0
فایل ها: 19
2018 - Revista Ingeniería de Construcción
زير مجموعه: 0
فایل ها: 21
2017 - Revista Ingeniería de Construcción
زير مجموعه: 0
فایل ها: 21
2016 - Revista Ingeniería de Construcción
زير مجموعه: 0
فایل ها: 17
2015 - Revista Ingeniería de Construcción
زير مجموعه: 0
فایل ها: 15